Nyhedsbrev februar 2020

Her kan du læse februars nyhedsbrev Nyhedsbrev_februar20 om årets generalforsamling,og derudover Bjørn Elmquist’ holdning til justitsministerens ”tålmodighed” med evalueringen af PET. Den unge vinkel på bestyrelsesarbejdet i RPF kan du blive klogere på i Christina Coro Thomasens indlæg. Den 20. januar havde RPF sammen med IT Politisk Forening en konference om borgerovervågning. Konferencen kan du læse om i bestyrelsesmedlem Marianne Olsens artikel. 

Skriv et svar