Nej til mere tv-overvågning

Retspolitisk Forening har i sit høringssvar kritiseret forslag til at ændre loven om tv-overvågning og lov om personoplysninger, så boligforeninger, kommuner, idrætsforeninger og andre får udvidet  adgangen til at overvåge.  

At tv-overvågning skulle have en nævneværdig effekt på opklaring af forbrydelser er i gunstigste fald stærkt tvivlsomt. Kausaliteten i den generelle betragtning, som fremføres i lovforslaget om, at enhver opklaret forbrydelse kan have en enten general- eller specialpræventiv effekt, og at tv-overvågning dermed indirekte kan have kriminalpræventiv virkning, forekommer spekulativ.

Der kan således overordnet set ikke anses at være belæg for en generel betragtning om, at tv-overvågning har en nævneværdig kriminalpræventiv eller opklaringsfremmende effekt.

Over for hensynet til kriminalitetsbekæmpelse og -opklaring står hensynet til privatlivets fred og ikke mindst det grundprincip, at enhver er uskyldig indtil det modsatte er bevist ved en domstol. En konstant og vedvarende overvågning af borgere i det offentlige rum vil kunne udgøre et indgreb i privatlivet, og en sådan potentiel mistænkeliggørelse af samtlige borgere, som tv-overvågning udgør, kan også øge mistilliden imellem mennesker.

Retspolitisk Forening kan følgelig ikke tilslutte sig forslaget om at give boligorganisationer, idrætsanlæg og kommuner udvidet adgang til at kunne foretage tv-overvågning.

Læs hele høringssvaret

 

Skriv et svar