Moraliserende symbolpolitik – grundlovsceremonier – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 28. november 2018 høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsers afholdelse af grundlovsceremonier. Foreningen tilslutter sig kritikken i høringssvarene fra Institut for Menneskerettigheder og Forening af Udlændingeretsadvokater, hvori det påpeges, at man ved den foreslåede lov og bekendtgørelse søger at “lovgive i bemærkningerne”. Den materielle betingelse for statsborgerskabets virkning fastsættes i en bekendtgørelse – ikke lov – og retsvirkningen af ikke at opfylde betingelsen fremgår alene af lovforslagets bemærkninger. Retspolitisk Forening finder dette retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt. Herudover bemærker Retspolitisk Forening om de foreslåede tiltag, at de helt generelt savner et belæg, og at såvel lovforslaget som bekendtgørelse er udtryk for moraliserende symbolpolitik. Du kan læse hele høringssvaret her: 

Høringssvar om grundlovsceremonier

Skriv et svar