Mere overvågning af politiets arbejde

På forsiden af Politiken 18. november kunne du læse i artiklen “Politiet har let spil hos dommerne“, at kun meget få sager om aflytning og ransagninger af mistænkte afvises af dommerne. Det problem pegede Retspolitisk Forening på i 2007 bl.a. i artiklen “Brug for mere overvågning af politiets arbejde” i årsbogen Ret og Samfund 2007. Kritikken er dog bredere end som så, for der mangler væsentlig statistik.

De to forfattere til artiklen i Ret og Samfund er Bjørn Elmquist og Jeff Jørgensen. De skriver blandt andet:

“Betingelserne for politiets indgreb i og indseende med borgernes indbyrdes kommunikation direkte, telefonisk, pr post eller elektronisk er udvidet med flere lovændringer som led i krigen mod terror. Domstolenes kontrol med politiets begæringer er noget af en narresut. Statistikker viser, at politiet stort set altid får grønt lys.”

Resultaterne af de mange aflytninger mangler

De to forfattere beklager desuden manglen på statistik over resultaterne af de mange ekspeditionssager hos domstolene. For eksempel ved vi intet om praksis hos de forskellige politikredse. For eksempel om de indgreb, som dommerne ganske få gange trods alt finder ulovlige, bliver begået i samme kreds. Der findes heller ikke statistikker over, i hvilket omfang de godkendte anmodninger fra politiet om indgreb fører til domsfældelser, frifindelser – eller hvad man kan frygte – slet ingen sager eller sigtelser, der må opgives på grund af falsk alarm. Det ved vi intet om.

Beføjelser og kontrol går hånd i hånd

Bjørn Elmquist og Jeff Jørgensen skriver videre i artiklen om behovet for at overvåge og kontrollere politiets arbejde noget mere:

“Beskyttelsen af individet overfor staten lider i disse år under postulatet: Sikkerhed fremfor retssikkerhed. Når overvågningen af borgerne intensiveres i den grad, som vi oplever, og politiet får flere beføjelser og dermed øger risikoen for magtmisbrug, må det gå hånd i hånd med tilsvarende bedre overvågning den anden vej – af politiets eget arbejde.”

Skriv et svar