Menneskeretssituationen i DK op til FN’s statusmøde i 2011

Retspolitisk Forening, der har sæde i rådet for Institut for Menneskerettigheder, har deltaget i at udarbejde en rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark. Rapporten er opbygget således, at der er foretaget en vurdering på grundlag af de konventioner Danmark har tiltrådt og ratificeret. Rapporten skal sammen med andre rapporter fremlægges på FN’s menneskerettighedsråds 11. session i maj 2011, hvor situationen i Danmark skal vurderes.

Disse vurderinger foretages af rådet for så vidt angår de FN medlemmer og andre, der har underskrevet og ratificeret konventionerne. Vurderingerne foretages jævnligt.

Læs rapporten her

Skriv et svar