Massiv kritik af tuneserlov L69

Information citerer i artiklen “Tuneserlov vingeskudt fra starten” Retspolitisk Forenings høringssvar om integrationsministeriets lovforlsag L69 om skærpede regler om meldepligt, begrænset frihed og skærpede straffe for personer på tålt ophold. I samme omgang kritiseres de administrative og kafkaske udvisninger af udlændinge af fare for statens sikkerhed.

Læs Retspolitisk Forenings høringssvar om skærpede regler for personer på tålt ophold i sin fulde længde

Udover Retspolitisk Forening citeres en række andre foreningers høringsvar, og kritikken til lovforslaget kan samles i følgende punkter:

  • Administrative udvisninger uden kontradiktion strider mod retstatens grundlag.
  • Sølle fire dags frist til at afgive høringssvar giver indtryk af, at regeringen reelt er ligeglad med høringssvar.
  • Regeringen halser et lovforslag igennem med betydelige retssikkerhedsmæssige problemer.
  • Afvent rapport fra arbejdsgruppen under integrationsministeren, som analyserer ordningen med administrative udvisninger.   
  • Loven sanktionerer reelt med tilbagevirkende kraft
  • Meldepligtens formål er at sikre udsendelsen, men Flygtningenævnet har slået fast, der ikke kan ske udsendelse, hvorfor meldepligten ikke kan anvendes efter sit formål.
  • Dansk Røde Kors kan ikke længere påtage sig arbejdet, da det er imod dets regler at administrere frihedsberøvende tiltag.
  • Indgrebene om opholdspligt, meldepligt og skærpede straffe er forholdsmæssigt strenge.
  • Generelle indholdsmæssige uklarheder og mangler 

 

Skriv et svar