Lovforslag om ændring af straffeloven (religiøs oplæring) bør ikke vedtages

Retspolitisk Forening kan ikke anbefale forslaget til vedtagelse.

Vi finder ikke denne begrænsning af ytringsfriheden mm. tilstrækkelig begrundet i forhold til de krav om nødvendighed, som EMRK indeholder. De indhentede erfaringer siden vedtagelsen for snart 6 år siden opregnet i nærværende forslags bemærkninger taler ligeledes for, at bestemmelsen simpelthen udgår.

For uddybende bemærkninger vedr. lovforslaget henvises til det udførlige høringssvar Retspolitisk Forening afgav i forbindelse med høring over det oprindelige lovforslag i 2016, og som også kan findes her Høringssvar Forslag til lov om ændring af straffeloven (religiøs oplæring) august2016

 

Skriv et svar