Kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande

Centre of Socio-Legal Studies på Oxford Universitet er med projektet EURO-EXPERT – støttet af det Europæiske forskningsråd – i gang med at undersøge kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande.
De er derfor interesserede i at få svar fra jurister, advokater og dommere, samt ekspertvidner, landeeksperter og kulturformidlere og så et retvisende og fyldestgørende grundlag for undersøgelsen kan tilvejebringes. Hvis du hører til en af førnævnte grupper, vil Centre of Socio-Legal Studies være taknemmelige for dit input. 
Surveyen tager ca. 10 minutter og er helt anonym. Du tilgår undersøgelsen her:https://oxfordfacultyoflaw.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a5DmXZoVOVe4LGJ

Du kan læse mere her Kulturel ekspertise i Europa

Skriv et svar