Kritik af udvidelse af politiets kriminalregister

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar til Justitsministeriet om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED) og kritiserer først og fremmest, at det er vanskeligt alene ud fra udkastets ordlyd at danne sig et reelt indtryk af omfanget af lovlige registreringer i PED-registret, hvilket i sig selv udgør et retspolitisk og retssikkerhedsmæssigt problem. En anden væsentlig kritik af udkastet til betænkning er vedrørende § 10, stk. 1. Her tager Retspolitisk Forening afstand fra, at også sletning af mistænkte (og delvis også af sigtede og tiltalte) tilsyneladende skal afvente de 10 år. Det er især i de situationer, hvor den pågældende forbrydelse er opklaret og domfældt til anden side (altså hvor de her nævnte mistænkte/sigtede ikke tiltaltes/dømtes), eller hvor der sker endelig frifindelse af tiltalte. I disse situationer bør de mistænkte/sigtede/tiltalte og relaterede personer straks slettes, når tiltale/dom er sket over rette vedkommende til anden side, eller endelig frifindelse af tiltalte har fundet sted.

Læs hele høringssvaret her

Skriv et svar