Kritik af resultatløn for tilbagesendelse af udlændinge

Retspolitisk Forening kritiserer regeringens forslag om at ændre integrations- og-repatrieringslovene i nyt høringssvar. Problemet er, at regeringen vil give “resultatløn”, dvs et tilskud på 25.000 kr., for hver udlænding, som det lykkedes kommunen gennem vejledning og støtteordninger at få til at rejse retur, hvorfra udlændingen kom. Retspolitisk Forening skriver bl.a. i sit høringssvar:

“Retspolitisk Forening skal derfor ubetinget udtale sig imod, at der nu indføres et resultattilskud til kommuner på 25.000 kr. til kommunalbestyrelsen for hver udlænding med bopæl i kommunen, som repatrieres med støtte i medfør af loven. Det forekommer i enhver henseende usmageligt at overføre principper for salg af forbrugsgoder, forsikringsydelser, finansieringskontrakter m.v. til et område, der alene vedrører mennesker og menneskers ulykke.”

Læs hele høringssvaret her

Skriv et svar