Klimatopmøde, demonstrationer og politi

Bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening, Peter Arnborg, appellerer til politiet om at gå i dialog med ngo’er og hellere bruge pincet end mukkert.

Danmark har påtaget sig værtsskabet til FN´s klimatopmøde. Og enhver ved, at uden civilsamfundets/NGO´ers (virksomheder, byer og miljø- og klimabevægelser) pres var klimadagsordenen ikke bragt så langt frem politisk, som tilfældet trods alt er. Hvad alle også ved er, at FN-topmøder også altid er ledsaget af civile seminarer, arrangementer og demonstrationer.

Som “velkomst” til klimamødet for danskere og udenlandske tilrejsende har Folketingets VKO-flertal her i november hastebehandlet lovforslag, der skærper straffe- og politilovene i forhold til happenings og demonstrationer på torve og gader. Altså på sin vis et angreb på gældende regler og rammer for ytrings- og forsamlingsfrihed, som også næsten alle ikke-statslige høringsparter over lovforslaget har forholdt sig kritisk eller afvisende overfor, herunder også Retspolitisk Forening.

Jeg håber, at topmødets civile aktiviteter kan forløbe i nogenlunde forståelse med Københavns Politi, så vi undgår farlige situationer og brutale konfrontationer mellem politi og demonstranter. Det kræver fra politiets side, at man på forhånd har positiv kontakt med NGO-miljøer, og at man ikke under topmødet kaster det store trawl, men spotter enkeltpersoner og mindre grupper selektivt.

Mogens Lauridsen i Københavns Politi er sat til at lede indsatsen under topmødet, og jeg opfatter ham som en ordentlig og fair politimand, der ikke tilsigter provokationer og massearrestationer, men hellere bruger pincet end mukkert, og som har prioriteret at have dialog med NGO-miljøer.

Jeg appellerer derfor til, at hans holdning vil gennemsyre politiindsatsen på alle niveauer under topmødet, og også påvirke anklagemyndighederne sidenhen. For tilbageholdelser, anholdelser, fængslinger og straffe undgår vi nok ikke helt, men antallet bør forsøges begrænset. Det vil være udtryk for et vellykket værtsskab – retspolitisk set.   

Skriv et svar