Kafkatten 2006 Rubya Mehdi

Rubya Mehdi modtog Kafkatten 2006 for sit arbejde med muslimske kvinders rettigheder

Rubya Mehdi. Foto: Jeff Jørgensen

Rubya Mehdi modtog Retspolitisk Forenings Kafkat 2006. Foto: Jeff Jørgensen

 

Dansk Retspolitisk Forening anerkender med Kafkatten Rubya Mehdis indsats for at forbedre forståelsen af forholdet mellem islamisk sædvaneret og dansk lov og hendes indsats for muslimske indvandrerkvinders retlige situation i Danmark samt hendes årelange personlige og risikable kamp mod fundamentalistisk religiøs indflydelse på lov og ret i Pakistan.

En kamp, der har betydet, hun måtte flygte fra sit fødeland. Det kan vi – til trods for baggrunden – være glade for i Danmark. For vi har brug for hende her.
 
Rubya Mehdi er i Danmark og Norden en af få eksperter i islamisk lov og sædvaneret. Hun underviser studerende og rådgiver i retssager, hvor parterne er muslimer, der typisk handler efter både dansk og islamisk lov og sædvaneret.

Flere og flere muslimske kvinder har gennem årene søgt råd hos hende, og hun arbejder som konsulent i Høje-Taastrup Kommune for fx. at rådgive om, hvorfor en pakistansk kvinde, der er skilt efter dansk lov, ikke selv mener, hun er skilt. Hun fortæller blandt andet om islamisk lovs forhold til kvinder:

”Indtil nu er det mænd, der har fortolket islamisk lov og koranen. De kan læse den på en måde, der diskriminerer kvinder. Men som andre love er den islamiske lov fleksibel. Så der mangler kvindelige fortolkere, og jeg så gerne, der kom kvindelige imamer,” siger Rubya Mehdi.

Rubya Mehdis baggrund og beskæftigelse:
Rubya Mehdi er født i 1953 i Pakistan og tog her en master i historie og blev sideløbende leder af en pakistansk radikal kvindebevægelse i 60’erne og talte for sekularisering. Det var ikke ufarligt, så hun valgte at tage til England, hvor hun blev jurist. Hun vendte imidlertid tilbage og begyndte at undervise på et universitet i Islamabad, men flygtede snart igen som aktiv i en bevægelse, der gik i mod den islamisering og kvindediskriminering der skete i 1984. Denne gang flygtede hun og hendes mand til Danmark, hvor hun tog en ph.d. i jura og fik et fellowship til School of Oriental and African Studies i London.

Hun er i dag ansat som forskningsadjunkt ved Carsten Niebuhr Afdelingen på institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet, og underviser i islamisk ret på jura. Hun har været med til at etablere et rehabiliteringscenter for torturofre i Pakistan og har skrevet artikler, bøger og lavet dokumentarudsendelser for BBC. Fx. med titler som:

  • Pakistanske familiers brug af Shariah (islamisk lovgivning) og pakistansk sædvaneret
  • Voldtægt i henhold til Pakistans islamiske lov
  • Skrappe love mod kvinder
  • Tortur af politiet er rutine
  • Mennesker der kommer for en domstol er ikke kriminelle, men uheldige (om bestikkelse)
  • Stjålne drømme (om en børneafdeling i pakistansk fængsel)
  • Sædvaneret og domstolene i Pakistan

Kafkatten overrækkes lørdag den 29. april 2006 kl 15.00 ved Dansk Retspolitisk Forenings generalforsamling og efterfølgende seminar om ”Retskulturer og ytringspraksis i forandring” Medborgerhuset, Nørre alle 7, Kbh. Her vil Rubya Mehdi holde oplæg.