Kafkatten 2005 Fahmy Almajid

Dansk Retspolitisk Forening giver sin ærespris til Fahmy Almajid, som i mere end 30 år stædigt og modigt har forsøgt at gå mod strømmen.

Fahmy Almajid modtager Kafkatten af Bjørn Elmquist

Fahmy Almajid (tv.) får her overrakt Kafkatten af Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist

 

Dansk Retspolitisk Forenings giver sin Kafkat-pris til Fahmy Almajid, fordi han holder fast i, at integration ikke er ensbetydende med assimilation. En integration, som alle kan være tjent med, forudsætter handling snarere end uforpligtende snak, ligeværdighed snarere end bedreviden og gensidig respekt snarere end ”vi-vil-helst-have-at-I-kommer-at-ligne-os-mest-muligt.”

Fahmy Almajid har arbejdet som modersmålslærer og tolk, som lærer i modtageklasser, som foredragsholder, som forfatter og som medarbejder i DR’s Indvandrerredaktion.

I dag optræder Fahmy Almajid mest som konsulent, igangsætter og kursusleder i kommunerne. Med andre ord ved han, hvor skoen trykker.

Overrækkelsen af Kafkatten finder sted 9. april, kl. 13 i Indre Bys Medborgerhus i Ahlefeldtsgade.