Kafkat 2008 Cafe Exit

Dansk Retspolitisk Forening giver i år sin hæderspris Kafkatten til Café Exit. Det er Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken, der er gået sammen og har fået den geniale ide at åbne en cafe på Vesterbro for tidligere og nuværende fanger.

Cafe Exit modtager Kafkatten

Linda Kjær Minke fra Retspolitisk Forening (t.h.) overrækker Kafkatten til Ann Skov Sørensen og Cafe Exit. Foto: Bent Dahl Jensen

Det er genialt, for på Café Exit kan indsatte på udgang mødes i rare omgivelser med ex-indsatte og andre og få sig nye netværk. Samtidig kan de få hjælp af frivillige til at søge job, kontakte myndigheder og andet, der kan volde meget bøvl at sidde med alene. De kan tale med en socialrådgiver, præst eller psykolog, hvis de har behov for det.

Det er også lykkes cafeen at få støtte til det ambitiøse projekt “Fra indsat til ansat”. Det er for indsatte med lange straffe, som allerede under deres afsoning vil forberede sig på at få og fastholde et arbejde, så snart de er færdige med at afsone deres dom. Projektet lyder så indlysende rigtigt, at vi i Retspolitisk Forening undrer os over, at det først kommer til verden i dag på Cafe Exits initiativ.

I det hele taget bakker Retspolitisk Forening op om initiativer, der hjælper indsatte i gang med den hverdag, der venter ude på den anden side af tremmerne. Selvom man bliver løsladt, behøver man jo ikke blive efterladt.

Vi forsøger selv at gøre noget i Retspolitisk Forening. En gruppe af vores medlemmer har gennem to år diskuteret og arrangeret debatter om, hvordan vi kan straffe på en mere konstruktiv måde end i dag, hvordan vi kan hjælpe løsladte videre fra livet i fængsel til livet i frihed og hvordan de løsladtes straffeattest og gæld på grund af sagsomkostninger modarbejder alle gode intentioner om en fremtid uden kriminalitet. Det opfordrede vi politikerne i Folketingets Retsudvalg og Dansk Arbejdsgiverforening til at gøre noget ved under en debat på Christiansborg i efteråret.

Derfor ligger det os meget på sinde at give Cafe Exit et kæmpe skulderklap med vores Kafkat. Ligesom Kafkatten har vinger, håber vi at Cafe Exit vil få vinger og komme flyvende fra start.

Café Exit modtager Kafkatten 2. april under deres åbnings-reception. Indvielsen begynder kl. 14.30 i Apostelkirkens menighedssal, Saxogade 13 (over gården), 1662 Kbh. V og slutter en times tid efter med rundvisning i cafeen tæt ved. Alle er velkomne og kan blandt andet møde Lone Hertz og høre Fangekoret.