Ja til aktindsigt i ministres kalendre

At ministerkalendere helt skal undtages fra offentlighedsloven forekommer ”magtfuldkomment” for en meget snæver personkreds inden for den samlede offentlige forvaltning. Læs Retspolitisk Forenings høringssvar

Hvorfor ikke også borgmesterkalendere? Eller regionsformandskalendere? Eller kalendere for udvalgsformænd i kommunerne? Eller for den sags skyld for departementschefer, styrelseschefer, statslige og kommunale chefer – ja, for alle offentligt ansattes kalendere?

Det er efter vor mening vigtigt ikke med den sådan ad hoc-lovgivning at give køb på gældende og gennem årtier bærende offentlighedsregler.

Med en sådan lovgivning indskrænkes åbenhed i og information fra ministerierne og ministrene, hvilket også vil vanskeliggøre almindelig – også kritisk, dybdeborede og analyserende – journalistisk virksomhed til skade for almen offentlig information og debat.

På den baggrund vil Retspolitisk Forening anmode om, at lovforslaget ikke vedtages

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar