Ja, tak til konfliktråd

Retspolitisk Forening skriver i sit høringssvar til Regeringens Udvalg om Konfliktråd, at intentionen om et landsdækkende system af konfliktråd er særdeles positiv, men peger på to svagheder i betænkningens anbefalinger.

Intentionen om et landsdækkende system af konfliktråd er særdeles positiv, idet konfliktråd – i samsvar med teori og praksis vedrørende ”restorative justice” (genoprettende ret/retfærdighed) – kan udgøre en konstruktiv måde at indarbejde hensynet til kriminalitetens ofre i et system, der samtidig tager hensyn til resocialiseringen af gerningsmændene og til samfundets interesse i at mindske psykiske, sociale og økonomiske omkostninger ved kriminalitet.

På to punkter finder Retspolitisk Forening imidlertid, at betænkningens flertal ikke er vidtgående nok:

  • at konfliktråd også bør kunne anvendes ved strafpositioner over 3 måneder – altså ved mere alvorlig kriminalitet,

 

  • at konfliktrådsbehandling bør kunne fungere som et alternativ til straf og ikke blot som et supplement, der eventuelt kan tillægges formildende virkning ved afgørelsen om sanktionens art og alvor.

Find høringssvaret i sin fulde længde på oversigten over høringssvar

Skriv et svar