Isolationsfængsling er fortsat en sort plet på Danmark

De danske regler og praksis herhjemme er stadig ikke i orden, skriver formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist.

En helt frisk statistik dateret juni 2010 fra justitsministeriets forskningskontor viser, at den lovændring, som blev presset igennem (bl.a. af Retspolitisk Forenings isolationsgruppe) IKKE var tilstrækkelig til at fjerne dette sorte kapitel i “bogen om Danmark”.

Fra et rekordlavt(!) antal i 2007 – 273 isolationsfænhgslinger – steg det til 327 i 2008 (det seneste år i statistikken).

2008-tallet er stadig lavere end de tidligere års, men alligevel må det karakteriseres som kritisabelt højt.

Som så ofte gennem de sidste 30 år understreget bl.a. af vores forening er isolationsfængsel så belastende og ødelæggende for den indespærrede person, også på langt sigt, at det som en form for tortur og anden umenneskelig behandling bør fjernes helt fra de lovlige personindgreb – også i dansk ret.

Da den seneste lovændring blev diskuteret i 2006, var vi helt klare i mælet: begrænsningerne i adgangen til at isolationsfængsle var ikke tilstrækkelige. Der var for meget elastik i dem.

Den nys offentliggjorte statistik indeholder en række detaljer, som – trods alt – fortjener at blive gransket nærmere. Den kan ses på justitsministeriets hjemmeside. Og hører man til optimisterne, kan man da godt se visse positive udviklinger huist og her, dvs. i retning af reduktion af isolationsfængsling….hvilket da i øvrigt giver anledning tikl at påpege, at der intet påstås (af tilhængerne af iso) om, at opklaringsprocenter, strafforfølgningen og borgernes personlige tryghed i almindelig skulle have lidt under den mindre anvendelse af isolationsfængsling.

Men de registrede fremskridt er ikke nok. Selv unge under 18 år blev isoleret i 2008, nærmere betegnet fire personer – en af dem 15 år….!

Så vi må i arbejdstøjet igen – alle vi, der ikke vil finde os i, at danske myndigheder udøver tortur i den ovennævnte forstand.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret, Varetægts- og isolationsfængsel og tagget den af .

Om Bjørn Elmquist

Bjørn Elmquist er forsvarsadvokat og har siden 2004 været formand for Retspolitisk Forening. Bjørn Elmquist er født i Svendborg den 13. november i 1938, opvokset i København og blev uddannet som jurist i 1963. Han arbejdede de første otte år af sin karriere i Udenrigsministeriet, blandt andet ved den danske EF-mission i Bruxelles. I 1971 blev Bjørn Elmquist ansat som EF-korrespondent ved Danmarks Radio, hvor han var frem til 1979. Det år blev han valgt til Folketinget for Venstre, som han forlod i 1990. Frem til 1994 var han journalist på TV-Avisen på DR og formand for Amnesty Internationals danske afdeling. I 1994-1998 blev han igen valgt til Folketinget, men denne gang for Det Radikale Venstre. Han sad som formand for Folketingets Retsudvalg. Siden 1998 har han praktiseret som forsvarsadvokat.

Skriv et svar