Invitation til ny arbejdsgruppe om brøkpensionister

Personer, der har opholdt sig i udlandet, skal for at opnå ret til fuld folkepension (og tilsvarende om førtidspension) have haft bopæl i Danmark i over 40 år, hvoraf 4/5 skal ligge efter det fyldte 15. år. Ellers får man kun forholdsmæssige ydelser (=brøkpension).
Er det retspolitisk og økonomisk rimeligt, strider det mod ligebehandling og diskriminationsforbud efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
Vi inviterer her medlemmer til at deltage i en ny arbejdsgruppe, der kan kortlægge og analysere den retlige situation og fremkomme med forslag til nye regler og anvise måder at få fremmet disse på.
Arbejdsgruppens ”tovholder” er bestyrelsesmedlem Lesley Christensen, til hvem man kan melde sig som interesseret i at deltage i gruppens arbejde. Mail til: lesley@nullpc.dk .

Skriv et svar