Integrationsministerens lyn-frister igen igen

Endnu en gang sender regeringen, in casu Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, et udkast til lovforslag i høring med så kort en svarfrist, at mulighederne for at afgive gennemarbejdede og fuldt ud dækkende bemærkninger ikke eksisterer. Høringen angår gebyrer for at ansøge og klage over familiesammenføringer.

Integrationsministeriet har bedt om høringssvar om deres lovforslag om gebyrer for indgivelse af ansøgning og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet.
I Retspolitisk Forenings høringssvar kritiseres forslaget for at ramme de mindst resurse-stærke. Læs høringssvaret her
Læs Retspolitisk Forenings pressemeddelelse fra maj 2007 med kritik af de ultra korte høringsfrister her

Skriv et svar