Integrationsministeren negligerer høringsssvar

Retspolitisk Forening kritiserer integrationsministeren for endnu engang at se stort på høringgsvarene i lovgivningsprocessen. 

I Retspolitisk Forenings hørringssvar til lovforslaget om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed, påpeges det bemærkelsesværdige i, at lovforslaget er fremsat bare tre dage efter, at ministeren har modtaget høringssvar til den forudgående, lange betænkning om emnet. Det er umuligt at nå at læse og forholde sig kritisk til så mange høringssvar på bare to arejdsdage – hvis man tager dem seriøst vel at mærke.

En sådan fremgangsmåde ved lovforberedelsen forekommer Retspolitisk Forening at være det nærmeste, man kan komme på en opfordring til at negligere fremtidige høringsanmodninger fra Integrationsministeriet.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar