Individ, enlig, samboende – uklare begreber

Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem, Retspolitisk Forening

Retssikkerhedsmæssigt set – og med store sociale/økonomiske konsekvenser for rigtig mange – ligner dele af det seneste års gennemførte kontanthjælps- og flexjob-reformer et juridisk morads med vide skønsmuligheder og derfor med stor risiko for vilkårlighed i afgørelser.

Kommunerne er fx sat til at vurdere, om ”samboende” udgør en ”husstand” i et ”ægteskabslignende forhold”. Mange spørgsmål om kriterier kan opregnes, næsten kun fantasien sætter grænser.

Begrebet ”enlig” og ”enlig forsørger” optræder hyppigt i skatte- og sociallovene og er hyppigt særdeles uklart, hvilket vi tidligere har sat under debat ved møde og med henvendelse til socialministeren.

Det er nok på tide, at social- og skattelovgivningerne gentænkes, så vi måske kan forlade de her nævnte begreber og i stedet indføre begrebet ”individ”, altså en borger!

Skriv et svar