Imod advarselsregister for diskoteker

Retspolitisk Forening mener ikke diskoteker og restauranter bør få lov til at oprette et advarselsregister med diverse identitetsoplysninger, hvor enhver ejer af en restaurant kan gå ind og se, hvem der hvor som helst i Danmark har fået et forbud mod at besøge en pågældende restaurant eller diskotek. Læs mere i Retspolitisk Forenings høringssvar til Justitsministeriet her

Det vigtigste at notere sig i betænkningen 1504/2009 om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud er, at den udelukker et såkaldt advarselsregister – herunder et centralt fingeraftryks-register – hvor enhver restauration og beværtning får en uindskrænket adgang til samtlige navne (og evt. fingeraftryk) på de personer, der har fået et forbud mod at komme på en eller flere restaurationer i landet.

Derfor tilslutter Retspolitisk Forening sig også betænkningens anbefaling om at indføre en tavshedspligt i restaurationsloven i forhold til et restaurationsforbud. Det er også vigtigt at understrege, det kun er få, relevante personer på en restaurant/diskotek, der må få adgang til oplysningerne om et forbud, eksempelvis dørmændene.

Indfør tavshedspligt

Det er vigtigt, at en udvidet adgang til overvågning og registrering modsvares af skærpet sikkerhed og forebyggelse af misbrug. En sådan afbalancering findes ikke i den nuværende restaurationslov.

Advarer mod tendens til mere overvågning og registrering

Retspolitisk Forening advarer desuden i sit høringssvar overordnet mod den generelle, stigende og vedvarende tendens i samfundet hos såvel offentlige som private aktører til at overvåge og registrere borgere og deres personlige oplysninger, som betænkningens anbefaling bidrager yderligere til.

Det er ikke en ønskværdig tendens, fordi overvågningen foregår i dagligdags situationer og kontinuerligt, og med det udgangspunkt, at ALLE registreres og overvåges for at kunne forebygge og straffe de få syndere, der bryder reglerne. Det er ikke det værd.

Det er ikke et ønskeligt samfund, hvor man som standardprocedure skal screenes hver gang man for eksempel vil ind på en restaurant, i banken eller på stadion for at se fodbold. Det er besværligt, spild af penge og udtryk for forkerte signaler om, at alle som udgangspunkt er mistænkt.

Skriv et svar