Hvad virker når bandekrige skal stoppes?

Det store hul i vores viden er, hvordan man forebygger bandekrige med pædagogiske og sociale tiltag. Læs lektor Michael Søgaard Larsens analyse

Måske skal Danmark ikke alene bevilge sig selv en bandepakke, men også en forskningspakke, der kan give os den nødvendige viden til at bekæmpe bandeproblemet.

Siden bandekrigen brød ud i august, har borgerne i København oplevet 60 skudepisoder. Og den første uge af marts begyndte med, at børnehaver, en skole og et bibliotek og et kulturhus lukkede. Spørgsmålene på alles læber er: Hvordan stopper vi skyderierne? Og hvordan bremser vi de unge med indvandrerbaggrund og rockere, så uskyldige borgere ikke kommer i klemme?

Politikere, forskere og borgere på gaden bliver spurgt. Politiet indkalder mere mandskab, og Justitsministeren lancerer en ”bandepakke”, der blandt andet indeholder fordobling af straffen for kriminalitet i forbindelse med bandeopgør. Tiltag, der her og nu skal stramme grebet om rockere og indvandrerbander.

Samtidig vil man øge den kriminalpræventive indsats med særligt fokus på de helt unge ved at inddrage politi, skoler, forældregrupper og klubmedarbejdere.

Oppositionen hilser initiativerne velkomne, men peger samtidig på, at der også skal tages hånd om den nødvendige sociale, integrationsrettede indsats, som kan knække bandernes fødekæde.

Men hvilke indsatser virker med sikkerhed ifølge forskningen på området?

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har gennemgået de seneste systematiske reviews. Vi har fundet ud af, at vi på nuværende tidspunkt ved mest om, hvilken politimæssig indsats, der virker – og langt mindre, det vil sige alt for lidt om, hvilke pædagogiske og integrationsrettede initiativer som virker.

Et systematisk review gennemgår den forskning, der findes på området, og konkluderer på tværs af de enkelte undersøgelser, hvilke typer indsatser der har en god effekt.

Virker en tidlig forældreindsats? Virker kurser i sociale signaler og jobtræning? Og virker tv-overvågning og øget gadebelysning på offentlige steder?

Læs hele artiklen Hvad virker når bandekrige skal stoppes

Skriv et svar