Hvad vi gør

En central del af foreningens arbejde er at udarbejde høringssvar i forbindelse med forberedelsen af lovgivning og andre retsforskrifter. Men også betænkninger og andre større udredninger lander på foreningens bord.

Høringssvarerne afgives fortrinsvis til justitsministeriet, der administrerer hovedparten af den lovgivning, der har Retspolitisk Forenings interesse. Det drejer sig navnlig om straffe- og retsplejelovgivningen, straffuldbyrdelse, udlændingelovgivningen samt reglerne om databeskyttelse. Men også den sociale lovgivning samt lovgivningen om børn og unge har interesse.

Praktisk udpeges en tovholder blandt de medlemmer, der har meldt sig som interesserede i at arbejde med denne del af foreningens opgaver. Man melder sig selv som interesseret hos foreningens høringssekretær. Nå der så indkommer en høringsanmodning udbydes opgaven.

Foreningens mange høringssvar kan læses på hjemmesiden.

Skriv et svar