Høringssvar – skærpelse af straffen for simpel vold i nære relationer – marts18

Skriv et svar