Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om straf for anvendelse af klart urimelige standardvilkår i forbrugeraftaleforhold maj24

Skriv et svar