Høringssvar vedr. styrket indsats mod stalking – både positivt og negativt

Retspolitisk Forening ser positivt på, at der bliver gjort et forsøg på at lappe hullerne i lovgivningen på området, for derved at sikre ofre for stalking, chikane og øvrig uønsket adfærd. Vi anser det for særligt positivt, at der ved lovforslaget gennemførelse vil blive prioriteret en særskilt enhed ved politiet,  samt at der sikres ofre for kriminaliteten adgang til bistandsadvokat.

MEN vi  har til gengæld visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder med forslaget, idet der mangler klarhed over, hvilke forhold der kriminaliseres, og over hvordan bestemmelsen vil fungere i samspil med eksisterende straffebestemmelser.

Desuden er det betænkelig,t at klagefristen skæres så markant, og at der sker en væsentlig strafskærpelse.

Læs hele høringssvaret her Høringssvar vedr. styrket indsats mod stalking

Skriv et svar