Høringssvar vedr. politiets behandling af oplysninger i databaser, automatisk nummerpladekendelse mm

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar over tre udkast til bekendtgørelser, der vedrører politiets behandling af oplysninger i databaser og tværgående informationsanalyser, samt politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse.

Retspolitisk Forening har visse betænkeligheder ved de tre udkast, særligt vedrørende adgangen til aktindsigt, den nærmest altomfattende overvågning og opbevaringen af de indsamlede oplysninger. Efter Retspolitisk Forenings overbevisning synes det som om, at grundlæggende principper for indsamling og behandling af oplysninger ikke respekteres.

Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar under “Høringssvar 2017” på vores hjemmeside https://www.retspolitik.dk/” Høringssvar personoplysninger nummerpladegenkendelse tværgående informationsanalyser”

Skriv et svar