Høringssvar vedr. lovforsalg om forbedret retsstilling for ofre for seksuelle overgreb

Et lovforslag, der på en række forskellige punkter søger at forbedre retstillingen for ofre for seksuelle overgreb – herunder særligt børn – er blevet sendt i høring hos Retspolitisk Forening. Det foreslås blandt andet, at forældelsesfristen i sager om seksuelle overgreb, hvor offeret er et barn under 18 år, afskaffes. Derudover foreslås det, at 72-timersreglen for ofre for voldtægt ophæves, ligesom forslaget i det hele tilsigter at hæve godtgørelsesniveauet for ofre for seksuelle overgreb. Retspolitisk Forening bakker op om lovforslaget. Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar på hjemmesiden under Høringssvar 2017: “Høringssvar børn misbrug aug17”

Skriv et svar