Høringssvar – strafforhøjelse for grov vold

Retspolitisk Forening har den 16. januar 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriets forslag om skærpelse af straffen for grov vold. Retspolitisk Forening kritiserer forslaget, da det efter foreningens opfattelse ikke bidrager til en tryggere retspolitik at øge en given straf fra 1 år og 9 måneder til 2 år og 6 måneder, og dette i stedet burde søges blandt andet igennem hurtigere og bedre indsatser for voldsofre. Læs hele foreningens begrundelse i høringssvaret her: Høringssvar om strafforhøjelse for grov vold

Skriv et svar