Høringssvar om ophævelse af forsvarsforbeholdet

Regeringen og en række partier i folketinget har besluttet, at der den 1. juni 2022  afholdes folkeafstemning om ophævelse af det næsten 30 år gamle danske forbehold vedr. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.

Der kan argumenteres meget for og imod, men i foreningens høringssvar om lovforslaget om forbeholdet afgivet for en uges tid siden, gør vi os stor umage med at holde den rette balance mellem ja og nej. Det er op til hver enkelt af vores medlemmer selv at træffe dén afgørelse.

 Men vi forholder os kritisk til timingen i afstemningen. I disse måneder er mange mennesker så forskrækkede og skræmte over de voldsomme kampe med død og ødelæggelse, der foregår i Ukraine, at det kan være svært at agere rationelt og langsigtet.

I høringssvaret påpeges endvidere, at regeringens klare afvisning af, at der skulle være planer om en fælles EU-hær, og udsagn om, at det ville et ja den 1. juni i øvrigt ikke indebære, forpligter en dansk regering til at forhindre en sådan udvikling.

Endelig opfordrer vi i svaret til, at det nærmere afklares, hvad der ligger i begrebet ”konstruktiv afståelse” i forhold til konkrete EU-aktioner set i lyset af samarbejdets mellemstatslige karakter og princippet om enstemmighed, ligesom vi efterlyser mere konkret angivelse af de økonomiske implikationer af en ophævelse af forsvarsforbeholdet.

Høringssvaret kan læses her: Høringssvar forsvarsforbeholdet

Skriv et svar