Høringssvar om øget beskyttelse af vidner

Retspolitisk Forening har den 18. januar afgivet høringssvar over et lovforslag om ændring af retsplejeloven, der skal medføre en øget beskyttelse af vidner. Konkret foreslås det i lovforslaget, at hensynet til vidnets sikkerhed skal kunne danne grundlag for meddelelse af forsvarerpålæg. Overordnet finder Retspolitisk Forening ikke, at lovforslaget – med få undtagelser – tilvejebringer en væsentligt bedre beskyttelse af vidner eller deres pårørende. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – øget beskyttelse af vidner

Skriv et svar