Høringssvar: leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

RPF er ganske enig i, at der hersker et presserende behov for at øge leverandørsikkerheden i den kritiske teleinfrastruktur, og kan derfor støtte, at der som foreslået vedtages en lov som bl.a. vil give Center for Cybersikkerhed beføjelser til at forbyde visse aftaler om leverancer af kritisk teleinfrastruktur. 

Retspolitisk Forening opfordrer dog Folketinget til i forbindelse med behandlingen af lovforslaget at foretage en nøje og grundig gennemgang af alle de områder, hvor en form for hemmelig retspleje er gældende i Danmark, med henblik på at sammenholde (interrelatere) og genoverveje nødvendigheden af hver enkelt af dem.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar: leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

Skriv et svar