Høringssvar angående lovforslag om maskeringsforbud

Retspolitisk Forening har netop afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om maskeringsforbud. Foreningen finder, både på grund af den ramte målgruppe samt politiske udtalelser, at der er tale om et forbud mod Burka og Niqab. Foreningen indstiller på det kraftigste, at lovforslaget ikke vedtages, da det rejser spørgsmål vedrørende den grundlovsbeskyttede religionsfrihed, og idet målet med lovforslaget ikke kan bære et indgreb af den pågældende karakter og desuden ikke nås gennem (yderligere) straf. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om lovforslag om maskeringsforbud

Skriv et svar