Høringssvar om ændring af udlændingeloven (udvisning af kriminelle udlændinge)

Retspolitisk Forening afgav den 8. februar høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Lovforslagets hovedindhold er, at udvisning af kriminelle udlændinge skal ske, medmindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Retspolitisk Forening kritiserer, at lovforslaget går meget tæt på domstolenes metode- og fortolkningsfrihed, og lovforslaget har nærmest karakter af en retsbelæring. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven (udvisning af kriminelle udlændinge)

Skriv et svar