Høring – ulovlig påvirkningsvirksomhed (ændring af straffelovens § 108)

Retspolitisk Forening har den 8. oktober 2018 afgivet høringssvar over høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, hvormed der foreslås en ændring af straffelovens § 108. Sigtet med lovforslaget er angiveligt at komme udenlandske – særligt russiske – påvirkningsforsøg i forkøbet. Retspolitisk Forening påpeger, at lovforslagets overdrevne fokus på Rusland – og en tilsyneladende uforbeholden blåstempling af øvrige lande – medfører en fundamental skævhed, der i praksis kan føre til forkert regelanvendelse. Foreningen finder det endvidere kritisabelt, at lovforslagets definition af begrebet påvirkningsvirksomhed omfatter en uendelig mængde handlinger, som mange mennesker dagligt foretager i det offentlige rum, hvorved definition bliver umulig at arbejde med og dermed også ubrugelig. Yderligere stiller Retspolitisk Forening spørgsmålstegn ved Justitsministeriets argumentation i forhold til overholdelsen af EMRK. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar – ulovlig påvirkningsvirksomhed

Skriv et svar