Høring om ændring af revisionsbestemmelse. Retspolitisk Forening ser logningen som ulovlig

Retspolitisk Forening har den 9. december 2019 afgivet høringssvar om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse) . Foreningen ser logningen som ulovlig og i strid med menneskerettighederne. Retspolitisk Forening henleder opmærksomheden på, at Danmark ikke retter sig efter EU-retten på omhandlende område. Læs hele høringssvaret her: Høring om ændring af revisionsbestemmelse

Skriv et svar