Høring over ændring af udlændingeloven

Den 15. februar afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Ændringen medfører, at udlændingelovens § 7, stk. 3, gøres permanent. Der tages imidlertid ikke stilling til udlændingelovens § 9, stk. 1, og Retspolitisk Forening finder virkningerne heraf – at en familiesammenføring typisk først sker efter ca. 4 år – yderst urimelige og problematiske. Du kan læse mere om baggrunden herfor ved at tilgå hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven

Skriv et svar