Høring over ændring af retsplejeloven – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager

 Den 12. februar afgav Retspolitisk Forening høringssvar over en ændring af retsplejeloven, der tilsigter en nedsættelse af sagsbehandlingstiden i straffesager. Retspolitisk Forening er af den opfattelse, at sagsbehandlingstiden ikke må være unødigt lang. Foreningen finder det imidlertid meget problematisk, at sigtedes frie forsvarervalg indskrænkes i et sådant omfang, som der i lovforslaget lægges op til. Du kan læse Retspolitisk Forenings øvrige kritikpunkter af forslaget i hele høringssvaret her: Høringssvar – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager

Skriv et svar