Høring over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Retspolitisk Forening afgav den 15. februar høringssvar over ændringer af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Lovændringerne indebærer en øget adgang for private virksomheder til at dele overvågningsmateriale virksomhederne imellem. Retspolitisk Forening finder det stærkt kritisabelt, at man fra lovgivers side giver køb på fundamentale grundlæggende retsgarantier. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
 
 

Skriv et svar