Hjælper tortur efterforskningen – og kan tortur forsvares?

I forlængelse af Retspolitisk Forenings generalforsamling lørdag den 9. april, åbnes dørene op og alle inviteres til debat om anvendelsen af tortur kl. 14-16 i Kulturhuset Indre By i København. Debatten handler bl.a. om PETs brug af oplysninger, som er kommet frem under tortur i andre lande. Debat mellem bl.a. advokat Thorkild Høyer, chefkonsulent Jes Rynkeby i Forsvarets Auditørkorps og Claus Juul, jurist i Amnesty

Forbuddet mod og anvendelsen af tortur er stadig relevant at diskutere i dag. For eksempel anvender den danske efterretningstjeneste oplysninger fra andre stater som er fremkommet ved tortur. Gør dette Danmark til medskyldig, eller er det nødvendigt for at sikre Danmark mod f.eks. terror?

Mest aktuel er sagen ved Østre Landsret, hvor afghaneren Ghousoullah Tarin anklager det danske Forsvarsministerium for hans udlevering til amerikanske soldater, som senere udsatte ham for tortur. Kan anvendelsen af tortur være legal i visse situationer?

I forlængelse af overrækkelsen af Retspolitisk Forenings ærespris, Kafkatten, kl. 13.15 inviterer vi til debat om anvendelsen og følgerne af tortur.

PANELDELTAGERE:

Thorkild Høyer, advokat og formand for bestyrelsen for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre: “Skal torturforbuddet ophæves – en lille smule tortur må da være i orden?”

Jes Rynkeby Knudsen, chefkonsulent i Forsvarets Auditørkorps: ”Det danske forsvars arbejde med forbuddet mod tortur mv. under internationale militære operationer”

Claus Juul, juridisk rådgiver for Amnesty International: ”Danmarks holdningsmæssige skred i forhold til forbuddet mod tortur siden 11. september 2001”

Og ikke mindst årets modtager af Retspolitisk Forenings ærespris, Kafkatten, der har ydet en mangeårig vigtig indsats for at sætte fokus på tortur.

Ordstyrer: Siw Olsen, bestyrelsesmedlem, Retspolitisk Forening.

Debatten foregår Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3 (tidligere Ahlefeldtsgade 33), 1359 København K

Skriv et svar