Høring om konfliktråd, hvor offer møder gerningsmand

Konfliktråd er stadig nyt i Danmark. Få et indgående kendskab til Konfliktråd 12. november ’08 kl. 9.00-12.45 i Landstingssalen, Chr.borg. Foreningen for Mediation/konfliktmægling  inviterer til debat og evaluering af forsøget med at lade offer møde gerningsmand.

Samtaler mellem offer og gerningsmand  (Konfliktråd) blev første gang introduceret i Danmark i 1994 og siden 1998 har tilbuddet eksisteret som en forsøgsordning i udvalgte politikredse. Det frivillige tilbud gives i sager, hvor gerningsmanden har tilstået den kriminelle handling og er et supplement til den verserende straffesag. I februar 2007 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, der fik til opgave at gennemgå den eksisterende forsøgsordning med henblik på at foreslå organiseringen af en permanent og landsdækkende ordning.

Betænkning om konfliktråd på trapperne

I dette efterår vil udvalget komme med en betænkning, og det vil herefter være op til folketinget, hvorvidt man vil følge udvalgets forslag og i lighed med andre nordiske lande gøre tilbuddet om samtaler mellem offer og gerningsmand permanent og landsdækkende.

Læs programmet for høringen

Der er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig senest 5. november 2008 til ffmk@nullffmk.dk