Højesterets præsident om retsfølelsen

Højesterets præsident Torben Melchior skriver i artiklen: Retsfølelse – ret eller følelse i ‘Juristen’, at vi nu har nye svar på gamle spørgsmål, nemlig hvordan befolkningens retsfølelse er, altså syn på straf, vedrørende bestemte typer kriminalitet – og den er ikke som politikere oftest udlægger den. De færreste ønsker strengere straffe.

I artiklen argumenterer Torben Melchior også for mediedommere der kan være med til at nuancere udlægningen af domme, og skriver blandt andet:

“Tilliden til domstolene svækkes også, hvis der er stor forskel mellem befolkningens retsopfattelse og domstolenes afgørelser. Det er særlig uheldigt, når forskellen ser ud til at bygge på misforståelser.

Domstolene har derfor en opgave med hensyn til formidling af vores afgørelser. Det kan vi gøre ved at skrive vores domme i et forståeligt sprog og ved at udsende pressemeddelelser i sager, der har mediernes interesse. Men dommere er – og bør være – tilbageholdende med at udtale sig om konkrete sager, de selv har afgjort. Det skyldes, at en dommer som udgangspunkt alene udtaler sig gennem sin dom.

Flere lande er imidlertid gået videre. I Sverige og Holland har man i flere år haft et system med pressekontaktdommere. Det er dommere, der udpeges til at have ansvaret for kontakten til pressen. Pressedommere kan udtale sig om konkrete sager, som medierne interesserer sig for. I Norge er der dannet en Dommernes Mediegruppe, som er en kreds af dommere, der har påtaget sig at være tilgængelige for journalister, når der er behov for udtalelse eller forklaring fra en dommer.”

Læs hele artiklen i DJØF’s Juristen her

Læs også Advokat Helle Lokdams artikel “Ni måder at straffe bedre på” med udgangspunkt i Advokatrådets rapport “Danskernes syn på straf” og en arbejdsgruppe om fremtidens straffe.

Skriv et svar