Godt at regler om persondata harmoniseres

Retspolitisk Forening bakker op om betænkning 1500/2008 om udveksling af oplysninger i det offentlige. Det er et fremskridt at harmonisere reglerne i forvaltnings- og persondataloven om videregivelse af personoplysninger, skriver Retspolitisk Forening i sit høringssvar. Se liste over alle høringssvar

Skriv et svar