Giv ophold til irakere

Der bør gives fortsat ophold her i landet til de godt 200 afviste irakiske asylansøgere, hvis sager de seneste år og måneder har været i fokus i den politiske debat, mener Retspolitisk Forening

Det skylder vi irakerne, os selv som borgere og landets internationale omdømme.

Vi stiller spørgsmål ved Flygtningenævnets behandling af mange af sagerne, herunder om dets vurderinger af fx. FN´s rapporter og anbefalinger. Men vi stiller os især uforstående over for integrationsministerens håndtering af ansøgningerne om humanitært ophold for mange af ansøgerne.

Derfor appellerer vi her til regeringen om at se på sagerne igen. Måske er der nye oplysninger. De hidtidige vurderinger og beslutninger bør generelt overvejes på ny. Indtil nye afgørelser foreligger, bør de tvangsmæssige udsendelser sættes i bero, og måske bør også de allerede “udfløjne” irakere hentes hertil igen, hvis de ønsker det.

Skriv et svar