Giv fanger en uddannelse

De Radikales retsordfører Simon Emil Ammitzbøll udtaler i dag til Information, at Radikale foreslår i deres kommende plan “Social 2015”, at fængslerne får kompetence til at uddanne indsatte for bedre at hjælpe kriminelle ud af kriminalitet. Cirka 60 procent af indsatte begår ny kriminalitet, og det er alt for mange. Retspolitisk Forening har de seneste år udgivet to temanumre om indsatte og løsladtes vilkår. I artiklerne diskuteres blandt andet følgende:

 • Flere tilbud om uddannelse til indsatte. En tredjedel af de indsatte siger, at de ville tage en erhvervsuddannelse, hvis de havde muligheden.
 • Studie- og lektiehjælp til de indsatte, der går igang med uddannelse
 • Behov for bedre sagsbehandling for løsladte.
 • Etablering af mentorordninger til løsladte (og deres forældre for de yngste løsladtes vedkommende)
 • Bedre samarbejde mellem kriminalforsorg, kommuner og arbejdsgivere ift at hjælpe og støtte løsladte
 • Behov for ændrede, mere relevante, straffeattester.
 • Få ændret den automatiske og unancerede brug af straffeattester i store virksomehder og andre steder
 • Afskaffelse af gælden, som dømte får pga sagsomkostninger i straffesagen mod dem, og derfor kæmper med som det første ved løsladelsen
 • Danmark har dobbelt så mange 15-20 årige i fængsler end i resten af de skandinaviske lande. Derfor brug for at se på andre måder at straffe førstegangskriminelle på end ubetingede straffe.
 • Generelt nye måder at straffe på end indespærring i fængsler.
 • Større fokus på de indsatte med fremmed baggrund, der har behov for anden hjælp end øvrige indsatte
 • Fokus på de mange indsatte med pyskiske lidelser, der ikke får behandling.
 • Flere prøveløsladelser modsat de seneste års tendenser. Se aktuelt om problemet i Politiken

Skriv et svar