Gennembrud for konfliktråd – omsider

Medio august berettede de to østjyske politikredse, at der nu i 31 straffesager havde været gennemført møder mellem ofret og gerningsmanden under den såkaldte konfliktrådsordning.

Det må betegnes som et længe ventet gennembrud på en meget lovende foranstaltning, der på sin vis hører hjemme blandt sanktionerne på strafferettens område.

Konfliktråd har i årtier været meget brugt i andre nordiske lande i først og fremmest voldssager med betragtelig positiv effekt. Både af psyykologisk art og hvad kriminalitetsforebyggelse angår.

Ofret fik (igen) en helt anderledes tryghedsfornemmelse i sin dagligdag og psykisk oprejsning ved at møde gerningsmanden ansigt til ansigt og dér konstatere, at han slet ikke var noget monstaragtigt overvæsen, men en helt ordinær person “skåret ned til naturlig størrelse”, som man ikke skulle gå rundt i evig frygt for påny at træffe.

Og gerningsmanden fik korrigeret sine relationer til andre mennesker ved at blive konfronteret med og lært respekt for en person, han havde forset sig i mod.

Disse positive “naboerfaringer” fik os til her i Danmark for en snes år siden at indføre ordningen på forsøgsbasis i to politikredse: én i hovedstadsområdet og én i Sønderjylland. Men anvendelsen blev yderst sparsom, formentlig på grund af udbredt skepsis i visse kredse, hvor man advarede mod blødsødenhed og overdreven forståelse over for gerningsmanden.

Men efter mange tilløb blev ordningen for et års tid siden udvidet til andre politikredse, og selv om det stadig – helt forståeligt – er frivilligt for begge parter, om man vil medvirke, og det sker uden “rabat” i straffen, har ordningen nu omsider fået sit gennembrud.

Det er vigtigt, at der nu er et større antal sager, som kan analyseres, så vi kan konstatere, om de samme positive effekter gør sig gældende også i Danmark, bl.a. ligeledes i form af fald i recidivet, dvs. at den samme gerningsmand ikke falder tilbage i ny, ligeartet kriminalitet.

Den succes ville være en tiltrængt opmuntring i kampen mod det stramningshysteri, som alt for længe har præget dansk retspolitik.

Bjørn Elmquist
fmd RPF

Skriv et svar