Forsørgelsesgrundlag svækkes

Af Peter Arnborg, best.medl.

Der er fra nu og i de næstfølgende måneder god grund til for rets- og socialpolitisk interesserede borgere og organisationer at være særdeles opmærksomme på – og ytre sig om – de forslag til ny lovgivning om førtidspension, flexjob, kontanthjælp og SU, som regeringen (og Folketinget) overvejer at vedtage – ikke mindst for at nedsætte ydelser og hermed opnå milliard-store besparelser i det offentliges budgetter.

Ændringerne vil påvirke forsørgelsesgrundlaget for store, svagere stillede grupper, ligesom disses retsstilling kan blive påvirket i negativ retning, hvis store grupper henføres til uklar retlig status med længerevarende afprøvninger, tests, ressourceforløb mv. Dette kan i sig selv risikere at virke stigmatiserende for de pågældende, og hermed vil risikoen for ”eksklusion” fra normal-samfundet øges.

Der er altså meget på spil for rigtig mange personer – socialt og retspolitisk.

Skriv et svar