Forslaget til epidemilov er meget problematisk – Læs RPF’s høringssvar

Retspolitisk Forening finder lovforslaget meget problematisk, men er enig i, at den slags ekstraordinære situationer rummer en lang række dilemmaer med indbyrdes modstridende hensyn. Overordnet set tildeler lovforslaget visse myndigheder stor magt med ganske utilstrækkelige begrænsninger i lovteksten.

Lovforslagets muligheder for magtanvendelse mod privatpersoner er foruroligende, og kontrollen af denne er for begrænset. Nødvendigheden af at lave en helt ny epidemilov savner sundhedsfagligt belæg, og ændringsinitiativet strider derfor i det hele imod det grundlæggende proportionalitetsprincip. 

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar epidemilov

Skriv et svar