Forslag til ophævelse af revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 – høringssvar

Den 17. januar 2019 afgav Retspolitisk Forening høringssvar over lovforslag om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, hvor revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 ophæves. Retspolitisk Forening finder det uheldigt, at der endnu engang sker udsættelse af bestemmelsen. Foreningen henstiller til, at forslaget ikke vedtages, og at der i stedet fremsættes et forslag om en permanent ordning for aktindsigt i postlister. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Lov om offentlighed

Skriv et svar